Nieuw in Pantacyclopedie

 • 2 april 2006: Er bleek toch nog een tamelijk radicale verbouwing nodig te zijn om Panta­cyclo­pedie geschikt te maken voor het gebruik van 2-hoofdstukken - alleen gewone 2-woorden, zoals mijn 'Frac­Taal' die kent, is op den duur niet genoeg. Enfin, die klus is nu klaar, dus nu kan ik eindelijk échte hoofd­stukken in elkaar gaan zetten...

 • 15 december 2005: Vanaf nu wordt iedere Panta-pagina ge­lanceerd via een 'twee­traps­raket': alle eerste versies worden voort­aan éérst stevig aan de tand gevoeld in het Panta Lab en verhuizen pas naar de echte Panta­cyclo­pedie zodra ik er geen al te ernstige fouten meer in kan vinden - wat absoluut geen water­dichte garantie is, maar iets beters heb ik niet.
  Hoe dan ook: neem vooral af en toe een kijkje in het Lab, als je wel eens wilt zien wat daar zoal op stapel staat. Je loopt dan alleen wél wat méér kans te stuiten op oneffen­heden.

 • 14 december 2005: Het heeft een hele poos ge­duurd, maar ik geloof dat het blader-mechanisme van Panta­cyclo­pedie - alle 'in­wendige' links, die maken dat de menu's werken en zo meer - nu rede­lijk op orde is. Hoewel... Nu ja, meld het me vooral als (en vooral ook: waar) je al gras­duinend toch nog op een Page not found of andere misser stuit. Ook stilis­tische op­mer­kingen, bij­voor­beeld over (ver)­taal­fouten, zijn méér dan welkom.

 • 20 november 2005: Bij wijze van experi­ment voeg ik een eerste echt hoofd­stuk(je) toe, het be­knopte int/int-chapi­tertje .. n d p r e s e n ... Drie­maal raden waarom het over een (niet al te grote) Big Bang gaat.
  Uiter­aard staat het je vrij me te trak­teren op je kritiek! Dat maakt dit boek nu juist tot een inter­actief opus: jullie zinnige op­mer­kingen helpen me om mijn be­den­ksels iets minder on­zinnig te maken. Hoop ik.

 • juni 2005: Na een véél te lange onder­breking hervat ik einde­lijk het werk aan deze site. Ik heb idioot veel tijd, geld en energie ver­spild aan mijn ver­weer tegen onze huis­bazinnen, en dat zonder veel resul­taat, dus daarmee moet het maar eens afge­lopen zijn.
  Punt 1 op mijn agenda: een mechanisme in elkaar zetten waarin mijn lezer van punt A naar punt B in Panta­cyclo­pedie kan komen.

 • november 2003: Dank zij een heldere pro­grammeur van het Web Develop­ers-forum, die liever niet wil dat ik haar naam vermeld, beschik ik nu over een prachtig, simpel stukje Java­Script-code waarmee ik - rela­tief - makke­lijk pagina's in 2-taal kan gaan maken.
  Nu ja, okee - het is nog steeds een heel karwei. Maar toch lang niet zo Sisy­phus als tot nu toe. Elk 2-woord-oude stijl was name­lijk een piep­kleine GIF-ani­matie; en dit boek bevat véél van die woorden, die ik alle­maal stuk voor stuk in elkaar moest gaan zetten. Een pagina met zulke woorden werkt dan wel - maar tot op zekere hoogte. Want een pagina met veel van zulke ani­maties kost erg veel processor­kracht, zo bleek, dus veel com­puters liepen er zó op vast. Bovendien zagen deze knutselpagina's er nog niet eens goed uit, ook. Het cadeautje van die dame die ik net noemde, was dan ook een geschenk uit de hemel.

  Terug